PRIVACY STATEMENT Independent Recruiters Groep BV

Dit Privacy statement is van de Independent recruiter Groep BV en al haar onderdelen; Independent Recruiters BV, Independent professionals BV, Independent Hospitality BV, Independent Engineering BV, Independent Facility, Independent Public, Independent Retail en Independent Life Sciences. Hierna genoemd Independent Recruiters

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

1. Voor wervingsdoeleinden

(a) Wat houdt dit doeleinde in?
Wanneer u een van onze recruitment consultants benadert, solliciteert op een vacature of u aanmeldt op de wervingswebsite van INDEPENDENT RECRUITERS, nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze wervingsdatabase. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij u informeren over nieuwe vacatures of u uitnodigen voor activiteiten die verband houden met aanwerving.

(b) Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw “toestemming”. Door uw gegevens aan INDEPENDENT RECRUITERS te verstrekken stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het in artikel 1, onder a) beschreven doeleinde. U hebt het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

(c) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
Voor dit doeleinde verwerken wij uw contactgegevens, foto’s, informatie in het kader van de aanwerving (zoals uw cv, werkervaring, opleidingsgegevens, etc.) en correspondentie met INDEPENDENT RECRUITERS over sollicitaties (waaronder referenties).

(d) Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
Voor dit doeleinde worden uw persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor u te hebben, kunnen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden bewaren. Wij bewaren uw gegevens enkel als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

2. Om een arbeidsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst met u aan te gaan

(a) Wat houdt dit doeleinde in?
Wanneer wij u een dienstverband bij INDEPENDENT RECRUITERS aanbieden, verwerken wij uw persoonsgegevens om een (arbeids)overeenkomst op te stellen en te verwerken. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het sluiten, uitvoeren en beëindigen van uw (arbeids)overeenkomst. Wij nemen uw persoonsgegevens tevens op in onze database.
Als u een zelfstandige aannemer ondernemer bent, verwerken wij uw persoonsgegevens op dezelfde wijze om een overeenkomst met u aan te gaan.

(b) Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
U bent verplicht om INDEPENDENT RECRUITERS alle persoonsgegevens te verstrekken die INDEPENDENT RECRUITERS nodig heeft om uw (arbeids)overeenkomst uit te kunnen voeren en om INDEPENDENT RECRUITERS in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in verband met uw (arbeids)overeenkomst.

(c) Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
Voor dit doeleinde verwerken wij voor zover relevant uw contactgegevens, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, foto’s, burgerservicenummer (na in dienst treding) , gegevens van uw identiteitsbewijs of paspoort, verklaring van uw arbeidssituatie, inschrijvingsnummer bij de KvK en btw-gegevens, informatie in het kader van de aanwerving (zoals werkervaring en opleidingsgegevens), gegevens over uw functie en positie, gegevens van uw werkvergunning, beschikbaarheid, arbeidsvoorwaarden, belastinggegevens, verzekeringsgegevens, betalingsgegevens en locatie en organisaties.

(d) Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
Voor dit doeleinde worden uw persoonsgegevens na beëindiging van uw (arbeids)overeenkomst bewaard (i) zo lang INDEPENDENT RECRUITERS wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te bewaren en (ii) indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de juridische belangen van INDEPENDENT RECRUITERS te beschermen. Na het verstrijken van deze periode worden uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.

Vacatures zoeken
Independent Recruiters Groep BV gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close